Vårt parti

Vi socialdemokrater tror på samarbete och solidaritet. Vi vill ha ett samhälle där vi ställer krav på varandra, där vi hjälps åt och där alla får bra möjligheter i livet.


Sverige är ett bra land, men det har blivit sämre de senaste åren.


Den förra regeringen som leddes av Moderaterna har sänkt skatterna och privatiserat stora delar av vården.

Skattesänkningar har fått gå före resurser till fler jobb, bättre skola och tryggare välfärd.

Det är fel, för resultatet har inte blivit bra. Sverige har utvecklasts åt fel håll.

Sverige har fått högre arbetslöshet, elever har svårare att klara skolan och människor får inte samma chans i livet.


Vi socialdemokrater vill göra Sverige bättre. Vi tycker att den viktigaste frågan är jobben. Sedan kommer skola och välfärd.


De frågorna är mycket viktigare än att sänka skatterna.

Fler jobb

Arbetslösheten är hög i Sverige. Människor får inte den hjälp de behöver för att få ett jobb. Det viktigaste ska vara att skapa nya jobb.


Vårt mål är att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i Europeiska unionen, EU, år 2020.

Socialdemokraterna ska göra allt vi behöver och samarbeta med andra för att lyckas med det.


Unga som är arbetslösa ska få en 90-dagarsgaranti.

Det betyder att vi garanterar att ungdomar får jobb, praktik eller jobbutbildning senast 90 dagar efter att de blivit arbetslösa.


Vi vill samarbeta med företag och forskare för att komma på hur vi bäst ska använda våra pengar till att skapa många nya jobb.

Arbetslösa ska få gå utbildningar så att de lär sig nya jobb.

Bättre skola

Svenska elevers resultat i skolan har blivit sämre. Färre elever klarar grundskolan. Svenska skolor ger elever mindre kunskap än skolor i andra länder.


Socialdemokraterna vill att varje elev ska lyckas, och alla ska klara av att gå gymnasiet. Alla skolor ska vara bra.


Det ska också vara lätt att utbilda sig hela livet, inte bara när du är ung.


Vi vill ha färre elever i varje klass och bättre lärare.

Alla barn ska kunna få hjälp med läxor.


Vinster till friskolornas ägare ska inte få gå före bra undervisning för eleverna.

För Socialdemokraterna är en bättre skola viktigare än fler skattesänkningar.

Välfärd

Sjukvården och äldreomsorgen i Sverige håller en hög standard. Men välfärden håller på att försämras. Otryggheten ökar och resurserna räcker inte. Både personal i sjukvården och patienter berättar om allvarliga brister i vården och i arbetsmiljön.


Socialdemokraterna vill att vård och omsorg ska bli bättre, och välfärden ska vara till för alla. Nya resurser till välfärden är viktigare än nya stora skattesänkningar.

Med mer resurser till sjukvård och omsorg går det att anställa mer personal.

De som behöver vård, ska få vård.

I välfärden ska inte vinst till ägarna vara viktigare än bra vård och omsorg för patienterna. Om fler jobbar och betalar skatt har Sverige råd med en välfärd som vi kan vara stolta över!